PZTS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

PZTS se čím dál více těší zájmu a pozornosti majitelů a provozovatelů nemovitostí jako spolehlivý způsob, jak zabezpečit prostor proti neoprávněným vniknutí osob, krádežím, vandalismu apod.. Ať už se tedy jedná o byty, rodinné domy, činžovní domy, domy ve vlastnictví bytových družstev nebo naopak i komerční prostory jako kanceláře, sklady, dílny, výrobny, garáže, továrny atd., napojením na PZTS / EZS se zvyšuje standard zabezpečení a bezpečnosti osob, prostor, majetku.

Co je PZTS

PZTS značí Poplachový tísňový a zabezpečovací systém, dříve nazývaný jako elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), slouží k ochraně majetku, zdraví a životů osob před narušitelem.

Základní prvky PZTS

Základním prvkem každého systému je ústředna. K ovládání systému slouží klávesnice (tlačítková, dotyková), která může být pro větší komfort doplňována mobilní aplikací nebo bezdrátovou klíčenkou.

Vnitřní detekci zajišťují pohybová čidla (PIR).  Tuto základní variantu doporučujeme rozšířit o plášťovou ochranu. Do té zahrnujeme magnetické kontakty na oknech a dveřích (alespoň v přízemí), detektorem na tříštění skla a v případě potřeby venkovními perimetrickými detektory pohybu, perimetrickým kabelem, infrazávorami apod.

Další možností je systém doplnit o EPS prvky (kouřová a opticko-kouřová čidla), panik tlačítka (k tomu lze i využít mobilní aplikaci nebo klíčenku), záplavové detektory, detektor úniku plynu a další.

Zvukové upozornění při narušení obstarávají venkovní a vnitřní sirény. Ty mohou být doplněny o vizuální upozornění (majáky, světla atd.)

Napojení PZTS na PCO - Pult centralizované ochrany

Pokud o PZTS uvažujete, doporučujeme systém připojit na pult centralizované ochrany - dále jen PCO. Ten je provozován specializovanou společností, která váš objekt bude nepřetržitě elektronicky střežit a v případě potřeby vyšle na pomoc zásahovou skupinu. Poté je k systému třeba dodat zdroj komunikace. Tím je dnes nejčastěji GSM/GPRS komunikátor. Využívá se také rádio nebo telefonní linka, ale tato technologie má čím dál menší zastoupení. Komunikátor budete potřebovat rovněž v případě, kdy chcete informace z PZTS dostávat do telefonu pomocí SMS. V případě využití mobilních aplikací někteří výrobci doporučují mít k ústředně vyvedený internet.